about us

Data Power Sh.p.k

Data Power Company

sh.p.k

Data Power Shpk udhehiqet nga nje ekip referimi dhe nje rrjet profesionistesh me aftesi te ndryshme, duke punuar ne sinergji dhe duke vleresuar cdo project. Ne kete menyre Data Power Shpk nuk shet ate qe eshte me e pershtatshme per agjencine, por nderton nje project te pershtatur per agjencine, por nderton nje project te pershtatur per klientin, I menaxhuar gjithmone nga menaxheret e projektit dhe menaxheret e fushes se brendshme.


NDERMJET MENAXHEREVE TE PROJEKTIT, BURIMEVE TE BRENDSHME DHE PARTNEREVE TE SPECIALIZUARA, EKIPI YNE PERFSHIN PROFESIONALE TE LARTE!

Bashkohu dhe ti skuadres tone!
Kontakto!